Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Wpływ umiarkowanego (ekstensywnego) wypasania bydła na różnorodność gatunkową roślin

Wpływ umiarkowanego (ekstensywnego) wypasania bydła na różnorodność gatunkową roślin

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Badano wpływ umiarkowanego (ekstensywnego) wypasania bydła na różnorodność gatunkową roślin w naturalnym zbiorowisku trawiastym (pampa) Ameryki Południowej. Porównano różnorodność gatunkową zbiorowiska, w którym rośliny były zgryzane przez roślinożerców, z różnorodnością gatunkową w takim samym zbiorowisku, które nie było wypasane.

Wyniki przedstawiono na wykresie.

Wpływ umiarkowanego (ekstensywnego) wypasania bydła na różnorodność gatunkową roślin

Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników badań.

Wyjaśnij, w jaki sposób zgryzanie roślin przez bydło wpływa na zmiany w różnorodności gatunkowej zbiorowiska trawiastego, w którym jest prowadzony wypas.