Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - Struktura przestrzenna populacji

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - Struktura przestrzenna populacji

Struktura przestrzenna populacji

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Struktura przestrzenna populacji to sposób, w jaki osobniki należące do danej populacji rozmieszczone. Wyróżnia się rozmieszczenie skupiskowe, losowe oraz równomierne – rzadko
spotykane w przyrodzie, będące najczęściej dziełem człowieka. Równomierne rozmieszczenie roślin kukurydzy na polu uprawnym wynika z punktowego siewu nasion tej rośliny, które celowo umieszcza się pojedynczo, w równych odstępach.


Wyjaśnij, dlaczego rozmieszczenie równomierne oraz w odpowiedniej odległości roślin kukurydzy na polu uprawnym pozwala na otrzymanie wyższego plonu. W odpowiedzi uwzględnij odpowiednią zależność między organizmami.

Struktura przestrzenna populacji

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Struktura przestrzenna populacji to sposób, w jaki osobniki należące do danej populacji rozmieszczone. Wyróżnia się rozmieszczenie skupiskowe, losowe oraz równomierne – rzadko
spotykane w przyrodzie, będące najczęściej dziełem człowieka. Równomierne rozmieszczenie roślin kukurydzy na polu uprawnym wynika z punktowego siewu nasion tej rośliny, które celowo umieszcza się pojedynczo, w równych odstępach.


Wyjaśnij, dlaczego rozmieszczenie równomierne oraz w odpowiedniej odległości roślin kukurydzy na polu uprawnym pozwala na otrzymanie wyższego plonu. W odpowiedzi uwzględnij odpowiednią zależność między organizmami.