Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - niezwykły grzyb – lakówka dwubarwna

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - niezwykły grzyb – lakówka dwubarwna

niezwykły grzyb – lakówka dwubarwna

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Strzępki lakówki dwubarwnej (Laccaria bicolor) wrastają w delikatne części włośnikowe korzeni drzew, przez co zwiększają powierzchnię chłonną korzeni. Lakówka pobiera związki organiczne od drzewa, ale okresowo jej grzybnia może wydzielać toksynę, która paraliżuje drobne zwierzęta żyjące w glebie, np. skoczogonki i nicienie glebowe. Sparaliżowaną zdobycz grzyb oplata strzępkami, trawi i pobiera z jej ciała związki organiczne i nieorganiczne, które może także przekazać drzewu.

 

1. Podaj nazwę zależności międzygatunkowej między

1. lakówką a drzewem:


2. lakówką a nicieniem glebowym:

 

2. Wyjaśnij, dlaczego zdolność lakówki do pozyskiwania związków organicznych i nieorganicznych z ciała zwierząt jest szczególnie korzystna dla drzew rosnących na glebie ubogiej w azot.

niezwykły grzyb – lakówka dwubarwna

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Strzępki lakówki dwubarwnej (Laccaria bicolor) wrastają w delikatne części włośnikowe korzeni drzew, przez co zwiększają powierzchnię chłonną korzeni. Lakówka pobiera związki organiczne od drzewa, ale okresowo jej grzybnia może wydzielać toksynę, która paraliżuje drobne zwierzęta żyjące w glebie, np. skoczogonki i nicienie glebowe. Sparaliżowaną zdobycz grzyb oplata strzępkami, trawi i pobiera z jej ciała związki organiczne i nieorganiczne, które może także przekazać drzewu.

 

1. Podaj nazwę zależności międzygatunkowej między

1. lakówką a drzewem:


2. lakówką a nicieniem glebowym:

 

2. Wyjaśnij, dlaczego zdolność lakówki do pozyskiwania związków organicznych i nieorganicznych z ciała zwierząt jest szczególnie korzystna dla drzew rosnących na glebie ubogiej w azot.