Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Wydajność produkcji wtórnej w ekosystemie.

Wydajność produkcji wtórnej w ekosystemie.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Wydajność produkcji wtórnej w ekosystemie określa się jako stosunek energii dostępnej
dla kolejnego poziomu troficznego do energii pobranej z poziomu poprzedniego. Populacje poszczególnych gatunków są powiązane ze sobą siecią zależności pokarmowych.
Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład liczby poziomów troficznych uzyskany
na podstawie analizy 183 różnych sieci pokarmowych.

Wydajność produkcji wtórnej w ekosystemie.

a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przedstawionych wyników badań są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wydajność produkcji wtórnej w ekosystemie.

b) Wyjaśnij, dlaczego liczba poziomów troficznych w ekosystemie jest ograniczona.
W odpowiedzi uwzględnij przepływ energii przez kolejne poziomy troficzne.