Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Babka nadmorska (Plantago maritima) w środowisku naturalnym występuje…

Babka nadmorska (Plantago maritima) w środowisku naturalnym występuje…

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Babka nadmorska (Plantago maritima) w środowisku naturalnym występuje na siedliskach o różnej wilgotności, m.in. na bagnach, a także na murawach porastających klify nadmorskie.
Zbadano wysokość roślin babki w obu populacjach na stanowiskach naturalnych, a następnie nasiona zebrane z roślin populacji bagiennej i klifowej wysiano na poletku doświadczalnym o średniej wilgotności gleby. Po pewnym czasie zmierzono wysokość wyhodowanych roślin.
W tabeli przedstawiono wyniki badań.

Babka nadmorska (Plantago maritima) w środowisku naturalnym występuje…

a) Uzasadnij, uwzględniając wyniki badań, że przyczyną różnic w wysokości roślin babki nadmorskiej w badanych populacjach naturalnych jest
1. zarówno zmienność genetyczna:
2. jak i również zmienność środowiskowa (fenotypowa):

b) Oceń, czy na podstawie przedstawionych wyników badań można sformułować wnioski przedstawione w tabeli. Zaznacz T (tak), jeśli wniosek wynika z tych badań, albo N (nie) – jeśli z nich nie wynika.

Babka nadmorska (Plantago maritima) w środowisku naturalnym występuje…