Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Delecja. Duplikacja. Insercja. Inwersja

Delecja. Duplikacja. Insercja. Inwersja

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

W nici kodującej DNA, w odcinku, w którym zapisana jest sekwencja aminokwasów
budujących określone białko, nastąpiła mutacja polegająca na utracie fragmentu obejmującego dwa kolejne nukleotydy wchodzące w skład trzeciego kodonu i pierwszy nukleotyd z kodonu następnego.
Wybierz spośród A–D i podkreśl nazwę opisanej mutacji genowej.
A. delecja B. duplikacja C. insercja D. inwersja