Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Przyczyny oraz skutki smogu.

Przyczyny oraz skutki smogu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

W skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne (np. tlenki azotu, tlenki siarki) i cząstki stałe pochodzące np. ze spalania węgla, drewna lub biomasy.
Określ, czy poniższe informacje dotyczące smogu są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Przyczyny oraz skutki smogu.