Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Zagrożenie dla środowiska wynikające z nawożenia.

Zagrożenie dla środowiska wynikające z nawożenia.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Dzięki nowoczesnym metodom hodowli uzyskano wiele nowych odmian roślin i zwierząt, np. wysokoplenne odmiany zbóż, których uprawy wymagają intensywnego nawożenia.
Podaj przykład takiego zagrożenia dla środowiska, jakie może wynikać z intensywnego nawożenia upraw zbóż nawozami sztucznymi.