Biologia: arkusz maturalny z biologii podstawowej 2018 - Akumulacja DDT w łąńcuchu pokarmowym.

Akumulacja DDT w łąńcuchu pokarmowym.

arkusz maturalny z biologii podstawowej 2018

Wróć do listy

DDT (dichlorodifenylotrichloroetan), który stosowano w walce z owadami w latach
40.–60. ubiegłego wieku, jest substancją bardzo trwałą, a produkty jego rozpadu, które mają
podobne właściwości, np. DDD (dichlorodifenylodichloroetan), są jeszcze bardziej trwałe.
Te substancje odkładają się w tkance tłuszczowej zwierząt. Obecnie DDT stosowane jest
głównie na terenie występowania malarii. DDT nie jest szkodliwy dla człowieka w dawkach
stosowanych przy opryskach przeciw owadom. Jednak długotrwałe jego działanie
na organizm ludzki może skutkować obniżoną płodnością, np. mniejszą żywotnością
plemników albo większą częstością poronień.
Na schemacie przedstawiono piramidę biomasy w jeziorze, w którym w latach 50.
XX wieku do zwalczania larw komarów stosowano DDD.

Akumulacja DDT w łąńcuchu pokarmowym.

a) Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Stężenie DDD było największe w ciałach

A. roślin wodnych.

B. ryb drapieżnych.

C. ptaków drapieżnych.

D. ryb roślinożernych.

Akumulacja DDT w łąńcuchu pokarmowym.

b) Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego stosowanie DDT
do zwalczania malarii, oprócz korzyści wynikających ze zmniejszenia śmiertelności
z powodu tej choroby, może być groźne dla zdrowia człowieka.