Biologia: arkusz maturalny z biologii podstawowej 2018 - Określanie poziomu troficznego oraz zależności międzygatunkowej.

Określanie poziomu troficznego oraz zależności międzygatunkowej.

arkusz maturalny z biologii podstawowej 2018

Wróć do listy

Informacja do zadań: 25. i 26.

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) to chrząszcz, który do przetrwania potrzebuje starych pni buków, w których samica składa jaja. Według danych monitoringowych nawet 75% osobników lokalnej populacji wybiera na siedlisko życia składowane drewno bukowe, pozyskane z wycinki lasu. Drewno z larwami jest wywożone z lasu i wykorzystywane np. do produkcji węgla drzewnego. Rozwój larw żerujących w martwym drewnie trwa od 2 do 4 lat. Dorosłe osobniki pojawiają się od czerwca do początków września i żyją krótko, żywiąc się sporadycznie, np. sokiem wyciekającym ze zranionych drzew. Larwy nadobnicy są zjadane m.in. przez dzięcioły.

Określanie poziomu troficznego oraz zależności międzygatunkowej. Określanie poziomu troficznego oraz zależności międzygatunkowej.

a) Podaj nazwę poziomu troficznego, do którego należy zaliczyć nadobnicę alpejską.

b) Podaj nazwę zależności międzygatunkowej między dzięciołem a nadobnicą alpejską.