Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Biocenoza lasu oraz sieć pokarmowa

Biocenoza lasu oraz sieć pokarmowa

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Biocenoza lasu oraz sieć pokarmowa

Na podstawie analizy przedstawionej powyżej sieci pokarmowej wymień:
1. gatunek, który nie konkuruje z żadnym innym o pokarm
2. dwa gatunki najsilniej konkurujące o pokarm