Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Poziomy piramidy troficznej.

Poziomy piramidy troficznej.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Poziomy piramidy troficznej.

Wpisz w wyznaczone miejsca obok schematu nazwy kolejnych poziomów troficznych przedstawionych w piramidzie.