Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Przykład sieci pokarmowej.

Przykład sieci pokarmowej.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono fragment sieci pokarmowej biocenozy ogrodu.

Przykład sieci pokarmowej.

a) Podaj jeden przykład prawdopodobnej zmiany, jaka zajdzie w składzie gatunkowym tej biocenozy, jeśli usunie się róże.
b) Wypisz z podanej sieci pokarmowej wszystkich konsumentów I rzędu.