Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Dziedziczenie nasady płatka usznego u człowieka.

Dziedziczenie nasady płatka usznego u człowieka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Typ nasady płatka usznego u człowieka dziedziczy się zgodnie z I prawem Mendla. Za tę cechę odpowiada jeden gen autosomalny. Jego dominujący allel (A) warunkuje płatek wolny, natomiast allel recesywny (a) p łatek przyrośnięty. Rodzice posiadający wolne płatki uszne mają dziecko, którego płatki uszne są przyrośnięte.

a) Zapisz genotypy rodziców i dziecka, stosując dla oznaczenia alleli warunkujących typ nasady płatka usznego symbole podane w tekście.

Dziedziczenie nasady płatka usznego u człowieka. Dziedziczenie nasady płatka usznego u człowieka.

b) Zapisz krzyżówkę genetyczną ilustrującą dziedziczenie tej cechy i oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tej pary będzie miało wolne płatki uszne