Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Mukowiscydoza. Mutacja genu CFTR.

Mukowiscydoza. Mutacja genu CFTR.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Mukowiscydoza jest jedną z najczęściej występujących chorób genetycznych u ludzi. Jej przyczyną jest mutacja genu CFTR zlokalizowanego na 7 chromosomie, która powoduje, że organizm chorej osoby wydziela nadmiernie gęsty śluz. Co dwudziesta piąta osoba jest nosicielem nieprawidłowego allelu genu CFTR, jednakże większość ludzi nie ma o tym pojęcia, ponieważ nosicielstwo nie daje żadnych objawów.

a) Wybierz prawidłowe dokończenie zdania.

Mukowiscydoza. Mutacja genu CFTR.

b) Wyjaśnij, dlaczego wszystkie noworodki powinny być objęte testami na mukowiscydozę.