Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Mukowiscydoza. Mutacja genu CFTR.

Mukowiscydoza. Mutacja genu CFTR.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Mukowiscydoza jest jedną z najczęściej występujących chorób genetycznych u ludzi. Jej przyczyną jest mutacja genu CFTR zlokalizowanego na 7 chromosomie, która powoduje, że organizm chorej osoby wydziela nadmiernie gęsty śluz. Co dwudziesta piąta osoba jest nosicielem nieprawidłowego allelu genu CFTR, jednakże większość ludzi nie ma o tym pojęcia, ponieważ nosicielstwo nie daje żadnych objawów.

a) Wybierz prawidłowe dokończenie zdania.

Mukowiscydoza. Mutacja genu CFTR.

b) Wyjaśnij, dlaczego wszystkie noworodki powinny być objęte testami na mukowiscydozę.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji