Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Rodzaje mutacji chromosomowych.

Rodzaje mutacji chromosomowych.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Zmiany genetyczne całego odcinka lub kilku chromosomów to mutacje chromosomowe. Są to:

Rodzaje mutacji chromosomowych.

Na schemacie I przedstawiono prawidłowy chromosom, a na schematach II i III chromosomy po mutacji. Literami a, b, c, d, e oznaczono odcinki chromosomów.

Rodzaje mutacji chromosomowych.

Na podstawie informacji z tekstu zaznacz nazwę rodzaju mutacji przedstawionej na schemacie II i III.

Rodzaje mutacji chromosomowych.