Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Segregacja odpadów.

Segregacja odpadów.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Odpady organiczne stanowią 35–50% objętości odpadów w gospodarstwie domowym. W wielu krajach Europy prowadzi się obowiązkową segregację odpadów z oddzieleniem odpadów organicznych. W Polsce segregowanie nie jest obowiązkowe.

1. Korzyść dla gospodarstwa domowego

2. Korzyść dla środowiska

Podaj po jednej korzyści dla gospodarstwa domowego i dla środowiska wynikającej z segregowania odpadów.