Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Przemiany dwutlenku węgla w wodach morskich.

Przemiany dwutlenku węgla w wodach morskich.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Jednym z wielu zagrożeń dla jakości wód słonych jest dwutlenek węgla uwalniany podczas
spalania paliw kopalnych. Gaz ten wchodzi w reakcje z wodą w morzach i oceanach.
Na schemacie przedstawiono przemiany zachodzące w wodach spowodowane
antropogenicznym dwutlenkiem węgla.

Przemiany dwutlenku węgla w wodach morskich.

Na podstawie schematu oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące wpływu
antropogenicznego CO2 na ekosystemy oceaniczne są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli
stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Przemiany dwutlenku węgla w wodach morskich.