Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - drzewo filogenetyczne kręgowców

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - drzewo filogenetyczne kręgowców

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - drzewo filogenetyczne kręgowców

drzewo filogenetyczne kręgowców

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

W czasie ewolucji powstają nowe cechy zwiększające możliwości adaptacyjne organizmów. Poniżej przedstawiono drzewo filogenetyczne kręgowców, a literą X oznaczono pojawienie się w ich historii ewolucyjnej pewnej nowej cechy.

 

drzewo filogenetyczne kręgowców

1. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Na drzewie filogenetycznym literą X oznaczono wykształcenie.

A. płuc.
B. błon płodowych.
C. gruczołów mlecznych.
D. kończyn typu lądowego.

 

2. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące ewolucji kręgowców są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

drzewo filogenetyczne kręgowców

drzewo filogenetyczne kręgowców

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

W czasie ewolucji powstają nowe cechy zwiększające możliwości adaptacyjne organizmów. Poniżej przedstawiono drzewo filogenetyczne kręgowców, a literą X oznaczono pojawienie się w ich historii ewolucyjnej pewnej nowej cechy.

 

drzewo filogenetyczne kręgowców

1. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Na drzewie filogenetycznym literą X oznaczono wykształcenie.

A. płuc.
B. błon płodowych.
C. gruczołów mlecznych.
D. kończyn typu lądowego.

 

2. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące ewolucji kręgowców są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

drzewo filogenetyczne kręgowców

drzewo filogenetyczne kręgowców

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

W czasie ewolucji powstają nowe cechy zwiększające możliwości adaptacyjne organizmów. Poniżej przedstawiono drzewo filogenetyczne kręgowców, a literą X oznaczono pojawienie się w ich historii ewolucyjnej pewnej nowej cechy.

 

drzewo filogenetyczne kręgowców

1. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Na drzewie filogenetycznym literą X oznaczono wykształcenie.

A. płuc.
B. błon płodowych.
C. gruczołów mlecznych.
D. kończyn typu lądowego.

 

2. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące ewolucji kręgowców są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

drzewo filogenetyczne kręgowców