Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym zdjęciu mikroskopowym przedstawiono fragment przekroju poprzecznego przez łodygę lipy (Tilia) o budowie pierwotnej.

 

 

przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

 

1. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby w poprawny sposób opisywały budowę łodygi lipy. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Na zdjęciu widoczna jest tkanka okrywająca – (skórka / korkowica), powstająca w wyniku działania (merystemu wierzchołkowego / kambium). Kolenchyma to (żywa / martwa) tkanka wzmacniająca.

 

2. Wykaż, że tkanka okrywająca przedstawiona na zdjęciu pełni funkcje ochronne. W odpowiedzi uwzględnij jedną cechę budowy tej tkanki widoczną na zdjęciu.

przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym zdjęciu mikroskopowym przedstawiono fragment przekroju poprzecznego przez łodygę lipy (Tilia) o budowie pierwotnej.

 

 

przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

 

1. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby w poprawny sposób opisywały budowę łodygi lipy. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Na zdjęciu widoczna jest tkanka okrywająca – (skórka / korkowica), powstająca w wyniku działania (merystemu wierzchołkowego / kambium). Kolenchyma to (żywa / martwa) tkanka wzmacniająca.

 

2. Wykaż, że tkanka okrywająca przedstawiona na zdjęciu pełni funkcje ochronne. W odpowiedzi uwzględnij jedną cechę budowy tej tkanki widoczną na zdjęciu.

przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym zdjęciu mikroskopowym przedstawiono fragment przekroju poprzecznego przez łodygę lipy (Tilia) o budowie pierwotnej.

 

 

przekrój poprzeczny przez łodygę lipy

 

1. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby w poprawny sposób opisywały budowę łodygi lipy. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Na zdjęciu widoczna jest tkanka okrywająca – (skórka / korkowica), powstająca w wyniku działania (merystemu wierzchołkowego / kambium). Kolenchyma to (żywa / martwa) tkanka wzmacniająca.

 

2. Wykaż, że tkanka okrywająca przedstawiona na zdjęciu pełni funkcje ochronne. W odpowiedzi uwzględnij jedną cechę budowy tej tkanki widoczną na zdjęciu.