Biologia: ELEMENTY ANALIZY STATYSTYCZNEJ W BIOLOGII CKE 2022 - pomiary długości szczęki samic i samców szakala złocistego (Canis aureus)

Biologia: ELEMENTY ANALIZY STATYSTYCZNEJ W BIOLOGII CKE 2022 - pomiary długości szczęki samic i samców szakala złocistego (Canis aureus)

pomiary długości szczęki samic i samców szakala złocistego (Canis aureus)

ELEMENTY ANALIZY STATYSTYCZNEJ W BIOLOGII CKE 2022

Wróć do listy

Z kolekcji Muzeum Brytyjskiego wybrano losowo po dziesięć czaszek samic i samców szakala złocistego (Canis aureus). Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów długości szczęki wyrażone w milimetrach.

Samce:
120   107   110   116   114   111   113   117   114   112

Samice:
110   111   107   108   110   105   107    106   111   111

 

1. Uzupełnij tabelę – znajdź minimum, maksimum oraz medianę wyników pomiarów długości szczęki szakali w podziale na płeć zwierzęcia. Wyniki zapisz w milimetrach.

pomiary długości szczęki samic i samców szakala złocistego (Canis aureus)

 

2. Zinterpretuj uzyskane wyniki badań – określ, czy płeć szakala złocistego można bezbłędnie rozpoznać wyłącznie na podstawie wyników pomiarów długości szczęki. Odpowiedź uzasadnij.

pomiary długości szczęki samic i samców szakala złocistego (Canis aureus)

ELEMENTY ANALIZY STATYSTYCZNEJ W BIOLOGII CKE 2022

Wróć do listy

Z kolekcji Muzeum Brytyjskiego wybrano losowo po dziesięć czaszek samic i samców szakala złocistego (Canis aureus). Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów długości szczęki wyrażone w milimetrach.

Samce:
120   107   110   116   114   111   113   117   114   112

Samice:
110   111   107   108   110   105   107    106   111   111

 

1. Uzupełnij tabelę – znajdź minimum, maksimum oraz medianę wyników pomiarów długości szczęki szakali w podziale na płeć zwierzęcia. Wyniki zapisz w milimetrach.

pomiary długości szczęki samic i samców szakala złocistego (Canis aureus)

 

2. Zinterpretuj uzyskane wyniki badań – określ, czy płeć szakala złocistego można bezbłędnie rozpoznać wyłącznie na podstawie wyników pomiarów długości szczęki. Odpowiedź uzasadnij.