Biologia: Elementy analizy statystycznej w biologii CKE 2022 - przewidywanie wzrostu uczniów z innych klas na podstawie pomiarów wzrostu uczniów w jednej klasie

Biologia: Elementy analizy statystycznej w biologii CKE 2022 - przewidywanie wzrostu uczniów z innych klas na podstawie pomiarów wzrostu uczniów w jednej klasie

przewidywanie wzrostu uczniów z innych klas na podstawie pomiarów wzrostu uczniów w jednej klasie

Elementy analizy statystycznej w biologii CKE 2022

Wróć do listy

Czy na podstawie pomiarów wzrostu uczniów w jednej klasie można przewidzieć wyniki pomiarów wzrostu uczniów z innych klas?

1. Zmierz wzrost co najmniej kilkunastu chłopców lub dziewcząt w klasie.
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów oblicz wartości średniej i odchylenia standardowego.

Średnia arytmetyczna: 𝑥̅=
Odchylenie standardowe: 𝑠 =

 

2. Podaj granice przedziału 𝒙̅ ± 𝒔.

Dolna granica przedziału:
Górna granica przedziału:

 

3. Zmierz wzrost co najmniej kilkunastu osób wybranej wcześniej płci uczęszczających do innych klas. Określ, jaka część nowych wyników pomiarów zawiera się w przedziale 𝒙̅ ± 𝒔 wyliczonym na podstawie pierwszej serii pomiarów.

Odsetek nowych wyników znajdujących się w wyznaczonym przedziale:     %

przewidywanie wzrostu uczniów z innych klas na podstawie pomiarów wzrostu uczniów w jednej klasie

Elementy analizy statystycznej w biologii CKE 2022

Wróć do listy

Czy na podstawie pomiarów wzrostu uczniów w jednej klasie można przewidzieć wyniki pomiarów wzrostu uczniów z innych klas?

1. Zmierz wzrost co najmniej kilkunastu chłopców lub dziewcząt w klasie.
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów oblicz wartości średniej i odchylenia standardowego.

Średnia arytmetyczna: 𝑥̅=
Odchylenie standardowe: 𝑠 =

 

2. Podaj granice przedziału 𝒙̅ ± 𝒔.

Dolna granica przedziału:
Górna granica przedziału:

 

3. Zmierz wzrost co najmniej kilkunastu osób wybranej wcześniej płci uczęszczających do innych klas. Określ, jaka część nowych wyników pomiarów zawiera się w przedziale 𝒙̅ ± 𝒔 wyliczonym na podstawie pierwszej serii pomiarów.

Odsetek nowych wyników znajdujących się w wyznaczonym przedziale:     %