Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Porównanie skrzydła nietoperza i skrzydła ptaka.

Porównanie skrzydła nietoperza i skrzydła ptaka.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono szkielet skrzydła nietoperza i szkielet skrzydła ptaka oraz uproszczone drzewo filogenetyczne kręgowców lądowych.

Porównanie skrzydła nietoperza i skrzydła ptaka.

Na podstawie informacji przedstawionych na schemacie uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis wymienionych narządów. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.
1. Szkielet skrzydła ptaka i szkielet skrzydła nietoperza są (homologiczne / analogiczne),
ponieważ mają (wspólne / różne) pochodzenie oraz plan budowy.
2. Powierzchnie nośne umożliwiające aktywny lot ptaka i nietoperza są (homologiczne /
analogiczne), ponieważ powstały (niezależnie / tylko raz) w toku ewolucji.