Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Wplyw efektu wąskiego gardła na częstość występowania alleli.

Wplyw efektu wąskiego gardła na częstość występowania alleli.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Przypadkowe zmiany częstości występowania alleli w puli genowej małych, izolowanych
populacji określa się mianem dryfu genetycznego. Jedną z postaci dryfu genetycznego jest tzw.efekt wąskiego gardła. Może być on spowodowany przez nagłe, znaczne zmiany w środowisku,np. pożar, czy powódź, które mogą doprowadzić do drastycznego zmniejszenia liczebności populacji danego gatunku.

a) Wyjaśnij, w jaki sposób efekt wąskiego gardła może spowodować zmianę częstości występowania alleli w danej populacji w stosunku do populacji wyjściowej.

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące dryfu genetycznego są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Wplyw efektu wąskiego gardła na częstość występowania alleli.