Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Przedstawiciele gatunku homo oraz ewolucja człowieka.

Przedstawiciele gatunku homo oraz ewolucja człowieka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono przykłady trzech przedstawicieli rodzaju Homo, którzy pojawili się na Ziemi w toku ewolucji człowiekowatych.

Przedstawiciele gatunku homo oraz ewolucja człowieka. Przedstawiciele gatunku homo oraz ewolucja człowieka.

a) Uporządkuj przedstawicieli rodzaju Homo (I–III) w kolejności, w jakiej pojawiali się na Ziemi.
b) Przyporządkuj wymienionym przedstawicielom człowiekowatych po jednym charakterystycznym dla nich zespole cech (A–D).