Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Rodzaje zależności między organizmami, ekologia. Pasożytnictwo, protokooperacja, symbioza, mutualizm.

Rodzaje zależności między organizmami, ekologia. Pasożytnictwo, protokooperacja, symbioza, mutualizm.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

W skórze nosorożca białego żerują larwy muchówek oraz kleszcze czerpiące od niego potrzebny pokarm. Są one głównym pokarmem bąkojada czerwonodziobego, którego często obserwuje się na grzbietach nosorożców. Nosorożec ma bardzo słaby wzrok. Gdy zbliża się wróg, ptaki przebywające na grzbiecie zwierzęcia wzlatują z piskiem, ostrzegając go o niebezpieczeństwie.

Podaj nazwy zależności międzygatunkowych, które występują pomiędzy larwami muchówek a nosorożcem, 

nosorożcem a bąkojadem czerwonodziobym.