Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Dziedziczenie czynnika Rh, cechy jednogenowe, cechy autosomalne.

Dziedziczenie czynnika Rh, cechy jednogenowe, cechy autosomalne.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Czynnik krwi Rh dziedziczony jest u człowieka jednogenowo i autosomalnie. Osoby z grupą krwi Rh+ mają na błonie erytrocytów antygen D, którego obecność warunkuje dominujący allel genu D, natomiast allel recesywny d odpowiada za brak tego antygenu. Kobieta z Rh⎯ oczekuje dziecka z mężczyzną Rh+, którego matka ma grupę krwi Rh⎯.

Dziedziczenie czynnika Rh, cechy jednogenowe, cechy autosomalne.

a) Podaj genotypy rodziców tego dziecka.

Genotyp kobiety

Genotyp mężczyzny

b) Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie określ, jakie jest prawdopodobieństwo (w %), że dziecko tej pary będzie miało krew grupy Rh+.