Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Bliźnięta jednojajowe i dwujajowe: różnice. Determinacja płci.

Bliźnięta jednojajowe i dwujajowe: różnice. Determinacja płci.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Bliźnięta jednojajowe (monozygotyczne) są zawsze tej samej płci, natomiast bliźnięta różnojajowe (dizygotyczne) mogą mieć płeć taką samą lub różną.

Wyjaśnij, od czego zależy płeć bliźniąt różnojajowych.