Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Klonowanie owcy Dolly.

Klonowanie owcy Dolly.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono etapy klonowania pierwszego ssaka, w wyniku którego powstała słynna owca Dolly.

Klonowanie owcy Dolly.

a) Uporządkuj wymienione w tabeli czynności, tak aby odpowiadały kolejnym etapom klonowania. Wpisz odpowiednio numery 2–6.

Klonowanie owcy Dolly.

b) Zaznacz owcę, której klonem była owca Dolly. Odpowiedź uzasadnij. A. owca rasy fińskiej B. owca rasy szkockiej C. zastępcza matka owca rasy szkockiej