Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Cechy kodu genetycznego

Cechy kodu genetycznego

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Oceń prawdziwość informacji dotyczących kodu genetycznego. Wpisz w tabelę literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Cechy kodu genetycznego