Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Proces transkrypcji.

Proces transkrypcji.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono proces transkrypcji informacji genetycznej.

Proces transkrypcji.

a) Uzupełnij schemat, wpisując sekwencję nukleotydów we fragmencie mRNA syntetyzowanym na przedstawionym fragmencie nici DNA. b) Podaj, ile aminokwasów może kodować przedstawiony fragment mRNA.