Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Fizjologia pracy serca człowieka

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Fizjologia pracy serca człowieka

Fizjologia pracy serca człowieka

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka. Literami AD oznaczono niektóre z głównych naczyń krwionośnych, a literą E jedną z zastawek.

Fizjologia pracy serca człowieka

1. Uzupełnij tabelę dla każdego z naczyń krwionośnych AD wybierz właściwy obieg krwi oraz kierunek przepływu krwi. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Fizjologia pracy serca człowieka

2. Podaj nazwę zastawki oznaczonej na rysunku literą E oraz określ przyczynę zamykania się tej zastawki. W odpowiedzi uwzględnij różnicę ciśnień między jamami serca rozdzielanymi przez tę zastawkę.

Nazwa zastawki:


Przyczyna zamknięcia zastawki:

Fizjologia pracy serca człowieka

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka. Literami AD oznaczono niektóre z głównych naczyń krwionośnych, a literą E jedną z zastawek.

Fizjologia pracy serca człowieka

1. Uzupełnij tabelę dla każdego z naczyń krwionośnych AD wybierz właściwy obieg krwi oraz kierunek przepływu krwi. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Fizjologia pracy serca człowieka

2. Podaj nazwę zastawki oznaczonej na rysunku literą E oraz określ przyczynę zamykania się tej zastawki. W odpowiedzi uwzględnij różnicę ciśnień między jamami serca rozdzielanymi przez tę zastawkę.

Nazwa zastawki:


Przyczyna zamknięcia zastawki: