Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Klasy przeciwciał w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Klasy przeciwciał w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

Klasy przeciwciał w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

W przebiegu odpowiedzi immunologicznej w organizmie człowieka są wytwarzane różne klasy przeciwciał:
immunoglobuliny M (IgM) produkowane na początku odpowiedzi immunologicznej

immunoglobuliny G (IgG) pojawiają się później, a ich wysokie stężenie utrzymuje się przez dłuższy okres w surowicy krwi i limfie. Są to jedyne przeciwciała przechodzące przez łożysko.


Oznaczanie w surowicy pacjenta przeciwciał klasy IgG i IgM swoistych dla określonego antygenu stosuje się często w celach diagnostycznych. Takie badania serologiczne są podstawą diagnostyki w kierunku toksoplazmozy u kobiet w ciąży.


Na poniższym schemacie przedstawiono zmiany stężenia przeciwciał IgG i IgM po zarażeniu Toxoplasma gondii.

Klasy przeciwciał w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

1. Uzupełnij tabelę do każdego z wyników badania wykrywającego obecność przeciwciał skierowanych przeciwko T. gondii dobierz jego właściwą interpretację spośród podanych (AC).
A. świadczy o braku odporności

B. świadczy o przebytym w przeszłości zarażeniu

C. świadczy o aktywnej, rozwijającej się inwazji pasożyta

Klasy przeciwciał w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

2. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na skutek przechodzenia przez łożysko matczynych przeciwciał klasy IgG noworodek w sposób naturalny nabywa odporności

A. swoistej biernej.

B. swoistej czynnej.

C. nieswoistej biernej.

D. nieswoistej czynnej.

Klasy przeciwciał w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

W przebiegu odpowiedzi immunologicznej w organizmie człowieka są wytwarzane różne klasy przeciwciał:
immunoglobuliny M (IgM) produkowane na początku odpowiedzi immunologicznej

immunoglobuliny G (IgG) pojawiają się później, a ich wysokie stężenie utrzymuje się przez dłuższy okres w surowicy krwi i limfie. Są to jedyne przeciwciała przechodzące przez łożysko.


Oznaczanie w surowicy pacjenta przeciwciał klasy IgG i IgM swoistych dla określonego antygenu stosuje się często w celach diagnostycznych. Takie badania serologiczne są podstawą diagnostyki w kierunku toksoplazmozy u kobiet w ciąży.


Na poniższym schemacie przedstawiono zmiany stężenia przeciwciał IgG i IgM po zarażeniu Toxoplasma gondii.

Klasy przeciwciał w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

1. Uzupełnij tabelę do każdego z wyników badania wykrywającego obecność przeciwciał skierowanych przeciwko T. gondii dobierz jego właściwą interpretację spośród podanych (AC).
A. świadczy o braku odporności

B. świadczy o przebytym w przeszłości zarażeniu

C. świadczy o aktywnej, rozwijającej się inwazji pasożyta

Klasy przeciwciał w przebiegu odpowiedzi immunologicznej

2. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na skutek przechodzenia przez łożysko matczynych przeciwciał klasy IgG noworodek w sposób naturalny nabywa odporności

A. swoistej biernej.

B. swoistej czynnej.

C. nieswoistej biernej.

D. nieswoistej czynnej.