Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Przepływ wody w korzeniach roślin

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Przepływ wody w korzeniach roślin

Przepływ wody w korzeniach roślin

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

W korzeniach roślin przepływ wody pobranej przez włośniki odbywa się dwiema drogami:
kanałem apoplastycznym, który tworzą ściany komórek i przestrzenie międzykomórkowe

kanałem symplastycznym, który stanowią pasma cytoplazmy komórek połączonych
ze sobą plazmodesmami.


W przepływie wody od włośników do ksylemu ważną rolę odgrywają komórki śródskórni, których położone obwodowo ściany komórkowe są zaopatrzone w tzw. pasemka Caspary’ego zgrubienia ściany komórkowej przesycone ligniną i lipofilową suberyną.


Na rysunku przedstawiono budowę anatomiczną korzenia rośliny dwuliściennej w strefie włośnikowej oraz w powiększeniu komórki śródskórni z pasemkami Caspary’ego.
Litery A i B oznaczają dwie drogi przemieszczania się wody pobranej przez włośniki w miękiszu kory pierwotnej korzenia.

Przepływ wody w korzeniach roślin

1. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. W każdym
nawiasie podkreśl właściwe określenie.


Na schemacie kanał apoplastyczny zaznaczono (literą A / literą B). Pasemka Caspary’ego
blokują transport wody szlakiem (apoplastycznym / symplastycznym).

2. Wyjaśnij, dlaczego pasemka Caspary’ego stanowią barierę dla przepływu wody z kory pierwotnej do walca osiowego. W odpowiedzi odnieś się do budowy i właściwości ściany komórkowej komórek śródskórni.


3. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące transportu wody w korzeniu są prawdziwe.
Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Przepływ wody w korzeniach roślin

Przepływ wody w korzeniach roślin

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

W korzeniach roślin przepływ wody pobranej przez włośniki odbywa się dwiema drogami:
kanałem apoplastycznym, który tworzą ściany komórek i przestrzenie międzykomórkowe

kanałem symplastycznym, który stanowią pasma cytoplazmy komórek połączonych
ze sobą plazmodesmami.


W przepływie wody od włośników do ksylemu ważną rolę odgrywają komórki śródskórni, których położone obwodowo ściany komórkowe są zaopatrzone w tzw. pasemka Caspary’ego zgrubienia ściany komórkowej przesycone ligniną i lipofilową suberyną.


Na rysunku przedstawiono budowę anatomiczną korzenia rośliny dwuliściennej w strefie włośnikowej oraz w powiększeniu komórki śródskórni z pasemkami Caspary’ego.
Litery A i B oznaczają dwie drogi przemieszczania się wody pobranej przez włośniki w miękiszu kory pierwotnej korzenia.

Przepływ wody w korzeniach roślin

1. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. W każdym
nawiasie podkreśl właściwe określenie.


Na schemacie kanał apoplastyczny zaznaczono (literą A / literą B). Pasemka Caspary’ego
blokują transport wody szlakiem (apoplastycznym / symplastycznym).

2. Wyjaśnij, dlaczego pasemka Caspary’ego stanowią barierę dla przepływu wody z kory pierwotnej do walca osiowego. W odpowiedzi odnieś się do budowy i właściwości ściany komórkowej komórek śródskórni.


3. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące transportu wody w korzeniu są prawdziwe.
Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Przepływ wody w korzeniach roślin