Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Roślinne organella komórkowe

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Roślinne organella komórkowe

Roślinne organella komórkowe

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Na zdjęciu A, wykonanym za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego, widoczna
jest struktura oznaczona literą X. Ta struktura występuje w większości komórek zwierzęcych.
Na rysunku B przedstawiono schematycznie budowę tej struktury.

Roślinne organella komórkowe

Podaj nazwę struktury oznaczonej literą X oraz określ jej funkcję w komórce.

Nazwa struktury X:


Funkcja w komórce: 

Roślinne organella komórkowe

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Na zdjęciu A, wykonanym za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego, widoczna
jest struktura oznaczona literą X. Ta struktura występuje w większości komórek zwierzęcych.
Na rysunku B przedstawiono schematycznie budowę tej struktury.

Roślinne organella komórkowe

Podaj nazwę struktury oznaczonej literą X oraz określ jej funkcję w komórce.

Nazwa struktury X:


Funkcja w komórce: