Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Nazwy kości czaszki. Znaczenie ciemiączka.

Nazwy kości czaszki. Znaczenie ciemiączka.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

U dorosłego człowieka pomiędzy kośćmi czaszki występują połączenia ścisłe w postaci szwów oraz stawy. W czaszce noworodka występuje większa liczba kości niż u człowieka dorosłego, a niektóre połączenia ścisłe nie są jeszcze zrośnięte i tworzą tzw. ciemiączka, gdyż proces kostnienia czaszki kończy się dopiero w drugim roku życia.
Na rysunkach przedstawiono budowę czaszki dorosłego człowieka (A) oraz budowę czaszki noworodka – widok z góry (B).

Nazwy kości czaszki. Znaczenie ciemiączka.

a) Podaj nazwy kości czaszki oznaczonych na rysunku numerami 1, 2 i 3.
1. ……………………………. 2. …………………………….. 3. ……………………………

b) Wybierz spośród A–C i podkreśl rodzaj połączenia, które występuje między kośćmi mózgoczaszki i kością oznaczoną na schemacie numerem 3.
A. sztywne B. półruchome C. ruchome

c) Określ, jakie znaczenie adaptacyjne mają w czaszce ciemiączka.