Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Skutki zatrucia czadem. Wpływ wysiłku fizycznego na efekt zatrucia czadem.

Skutki zatrucia czadem. Wpływ wysiłku fizycznego na efekt zatrucia czadem.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Tlenek węgla(II), tzw. czad, powstaje w wyniku niecałkowitego spalania węgla i substancji, które zawierają węgiel. Czad jest jedną z najsilniejszych i najgroźniejszych trucizn dla człowieka. Gaz ten nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie podrażnia dróg oddechowych. Czad wykazuje ok. 210–300 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen i łączy się z nią trwale, w wyniku czego tworzy karboksyhemoglobinę.
Na wykresie przedstawiono procentową ilość karboksyhemoglobiny i stopień zatrucia
w zależności od stężenia CO w powietrzu (pomieszczenie zamknięte), czasu działania i stopnia wysiłku fizycznego.

Skutki zatrucia czadem. Wpływ wysiłku fizycznego na efekt zatrucia czadem.

Badanie krwi nieprzytomnego pacjenta wykazało, że 50% cząsteczek jego hemoglobiny było połączonych z CO. W pomieszczeniu, w którym przebywał, stwierdzono 0,1-procentowe stężenie czadu w powietrzu.
a) Na podstawie wykresu określ
1. stopień zatrucia pacjenta: ………………………………………………………… ,
2. przybliżony czas, w którym pacjent był narażony na działanie CO – przy założeniu,
że nie wykonywał żadnego wysiłku fizycznego: ………………………….. .

b) Określ, czy wysiłek fizyczny skraca, czy wydłuża czas, po którym występują objawy zatrucia czadem. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając mechanizm tego zjawiska.