Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Ośrodek termoregulacji w podwzgórzu.

Ośrodek termoregulacji w podwzgórzu.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Podwyższenie temperatury krwi dopływającej do ośrodka termoregulacji w podwzgórzu skutkuje uruchomieniem mechanizmów zwiększających utratę ciepła z organizmu człowieka, m.in. przez pogłębienie i przyśpieszenie oddechów oraz zwiększenie pojemności minutowej serca, a więc skróceniem czasu, w którym serce przepompowuje całą objętość krwi znajdującą się w układzie krwionośnym.

Wykaż związek między zwiększoną utratą ciepła z organizmu człowieka przez układ oddechowy
1. a zwiększeniem pojemności minutowej serca:
……………………………………………………….
2. a pogłębieniem i przyśpieszeniem oddechów:
……………………………………………………….