Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - Ośrodki położone w mózgowiu odpowiedzialne za ruchy złożone

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - Ośrodki położone w mózgowiu odpowiedzialne za ruchy złożone

Ośrodki położone w mózgowiu odpowiedzialne za ruchy złożone

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Ośrodki położone w mózgowiu człowieka są odpowiedzialne za ruchy złożone, w których wykonywanie zaangażowanych jest wiele grup mięśniowych, oraz za uruchamianie mechanizmów zapewniających utrzymanie równowagi ciała, gdyż każdy ruch prowadzi do przesunięcia środka ciężkości ciała i do zaburzenia dotychczasowej jego pozycji.

Ośrodki położone w mózgowiu odpowiedzialne za ruchy złożone

1. Wybierz z rysunku i zapisz literę, którą oznaczono położenie pól ruchowych ośrodków korowych.

 

2. Do wybranych etapów (1.–3.) składających się na wykonanie ruchu złożonego przyporządkuj po jednej odpowiedniej strukturze mózgowia (AD) biorącej w nim główny udział. Wpisz oznaczenia literowe w odpowiednie komórki tabeli.

A. móżdżek
B. pola czuciowe kory mózgowej
C. pola kojarzeniowe kory mózgowej

D. pola ruchowe kory mózgowej

Ośrodki położone w mózgowiu odpowiedzialne za ruchy złożone

Ośrodki położone w mózgowiu odpowiedzialne za ruchy złożone

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Ośrodki położone w mózgowiu człowieka są odpowiedzialne za ruchy złożone, w których wykonywanie zaangażowanych jest wiele grup mięśniowych, oraz za uruchamianie mechanizmów zapewniających utrzymanie równowagi ciała, gdyż każdy ruch prowadzi do przesunięcia środka ciężkości ciała i do zaburzenia dotychczasowej jego pozycji.

Ośrodki położone w mózgowiu odpowiedzialne za ruchy złożone

1. Wybierz z rysunku i zapisz literę, którą oznaczono położenie pól ruchowych ośrodków korowych.

 

2. Do wybranych etapów (1.–3.) składających się na wykonanie ruchu złożonego przyporządkuj po jednej odpowiedniej strukturze mózgowia (AD) biorącej w nim główny udział. Wpisz oznaczenia literowe w odpowiednie komórki tabeli.

A. móżdżek
B. pola czuciowe kory mózgowej
C. pola kojarzeniowe kory mózgowej

D. pola ruchowe kory mózgowej

Ośrodki położone w mózgowiu odpowiedzialne za ruchy złożone