Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - krążenie łożyskowe płodu

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - krążenie łożyskowe płodu

krążenie łożyskowe płodu

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono płód oraz krążenie łożyskowe.

 

krążenie łożyskowe płodu

 

1. Podaj nazwę błony płodowej oznaczonej na schemacie literą X.

 

2. Określ, w którym naczyniu – w tętnicy macicy czy w tętnicy pępowinowej – płynie krew o większym stopniu natlenowania. Odpowiedź uzasadnij.

krążenie łożyskowe płodu

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono płód oraz krążenie łożyskowe.

 

krążenie łożyskowe płodu

 

1. Podaj nazwę błony płodowej oznaczonej na schemacie literą X.

 

2. Określ, w którym naczyniu – w tętnicy macicy czy w tętnicy pępowinowej – płynie krew o większym stopniu natlenowania. Odpowiedź uzasadnij.