Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - dziedziczenie grupy krwi

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - dziedziczenie grupy krwi

dziedziczenie grupy krwi

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Wyjaśnij, dlaczego dziecko osoby, która ma krew grupy AB, nie może mieć grupy krwi 0. W odpowiedzi uwzględnij sposób dziedziczenia alleli genu warunkującego grupy krwi w układzie AB0.

dziedziczenie grupy krwi

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Wyjaśnij, dlaczego dziecko osoby, która ma krew grupy AB, nie może mieć grupy krwi 0. W odpowiedzi uwzględnij sposób dziedziczenia alleli genu warunkującego grupy krwi w układzie AB0.