Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - procesy związane z transportem CO2 zachodzące w ludzkim erytrocycie

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - procesy związane z transportem CO2 zachodzące w ludzkim erytrocycie

procesy związane z transportem CO2 zachodzące w ludzkim erytrocycie

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Na schemacie A przedstawiono procesy związane z transportem CO 2 i zachodzące w ludzkim erytrocycie znajdującym się w naczyniach włosowatych tkanek obwodowych. Na wykresie B przedstawiono krzywe dysocjacji CO 2 dla hemoglobiny utlenowanej i odtlenowanej.

procesy związane z transportem CO2  zachodzące w ludzkim erytrocycie

 

1. Określ, które stwierdzenia dotyczące transportu CO2 we krwi człowieka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

procesy związane z transportem CO2  zachodzące w ludzkim erytrocycie

 

2. Określ dominujący kierunek reakcji katalizowanej przez anhydrazę węglanową w erytrocytach znajdujących się w naczyniach włosowatych płuc – podaj substraty i produkty tej reakcji.

Substraty:

Produkty:

 

3. Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie B uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało ono informacje prawdziwe. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Utlenowanie hemoglobiny w płucach powoduje, że CO 2 jest od niej (łatwiej / trudniej) odłączany, natomiast w tkankach, gdy hemoglobina oddaje tlen, (zwiększa się / zmniejsza się) jej powinowactwo do CO 2.

procesy związane z transportem CO2 zachodzące w ludzkim erytrocycie

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Na schemacie A przedstawiono procesy związane z transportem CO 2 i zachodzące w ludzkim erytrocycie znajdującym się w naczyniach włosowatych tkanek obwodowych. Na wykresie B przedstawiono krzywe dysocjacji CO 2 dla hemoglobiny utlenowanej i odtlenowanej.

procesy związane z transportem CO2  zachodzące w ludzkim erytrocycie

 

1. Określ, które stwierdzenia dotyczące transportu CO2 we krwi człowieka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

procesy związane z transportem CO2  zachodzące w ludzkim erytrocycie

 

2. Określ dominujący kierunek reakcji katalizowanej przez anhydrazę węglanową w erytrocytach znajdujących się w naczyniach włosowatych płuc – podaj substraty i produkty tej reakcji.

Substraty:

Produkty:

 

3. Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie B uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało ono informacje prawdziwe. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Utlenowanie hemoglobiny w płucach powoduje, że CO 2 jest od niej (łatwiej / trudniej) odłączany, natomiast w tkankach, gdy hemoglobina oddaje tlen, (zwiększa się / zmniejsza się) jej powinowactwo do CO 2.