Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - Adaptacja układu pokarmowego ssaków do odżywiania się określonym rodzajem pokarmu

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - Adaptacja układu pokarmowego ssaków do odżywiania się określonym rodzajem pokarmu

Adaptacja układu pokarmowego ssaków do odżywiania się określonym rodzajem pokarmu

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Adaptacje ssaków do odżywiania się określonym rodzajem pokarmu dotyczą budowy układu pokarmowego i często są związane z zależnościami międzygatunkowymi, np. w różnych częściach przewodu pokarmowego ssaków roślinożernych żyją drobnoustroje, które ułatwiają trawienie pokarmu.
Na rysunkach przedstawiono budowę układu pokarmowego dwóch ssaków: kojota i koali, mających zbliżone rozmiary ciała, ale odżywiających się różnym rodzajem pokarmu.

Adaptacja układu pokarmowego ssaków do odżywiania się określonym rodzajem pokarmu

1. Określ, na którym rysunku – A czy B – przedstawiono budowę układu pokarmowego roślinożercy. Odpowiedź uzasadnij, podając dwie widoczne na rysunku cechy budowy tego układu stanowiące przystosowania do roślinożerności, oraz określ, na czym te przystosowania polegają.

Układ pokarmowy ssaka roślinożernego przedstawiono na rysunku:

ponieważ:

1.

2.

 

2. Podaj nazwę składnika pokarmowego występującego w dużej ilości w diecie ssaków roślinożernych, który nie jest trawiony samodzielnie przez zwierzęta, ale trawią go mikroorganizmy żyjące w ich przewodach pokarmowych.

 

Adaptacja układu pokarmowego ssaków do odżywiania się określonym rodzajem pokarmu

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Adaptacje ssaków do odżywiania się określonym rodzajem pokarmu dotyczą budowy układu pokarmowego i często są związane z zależnościami międzygatunkowymi, np. w różnych częściach przewodu pokarmowego ssaków roślinożernych żyją drobnoustroje, które ułatwiają trawienie pokarmu.
Na rysunkach przedstawiono budowę układu pokarmowego dwóch ssaków: kojota i koali, mających zbliżone rozmiary ciała, ale odżywiających się różnym rodzajem pokarmu.

Adaptacja układu pokarmowego ssaków do odżywiania się określonym rodzajem pokarmu

1. Określ, na którym rysunku – A czy B – przedstawiono budowę układu pokarmowego roślinożercy. Odpowiedź uzasadnij, podając dwie widoczne na rysunku cechy budowy tego układu stanowiące przystosowania do roślinożerności, oraz określ, na czym te przystosowania polegają.

Układ pokarmowy ssaka roślinożernego przedstawiono na rysunku:

ponieważ:

1.

2.

 

2. Podaj nazwę składnika pokarmowego występującego w dużej ilości w diecie ssaków roślinożernych, który nie jest trawiony samodzielnie przez zwierzęta, ale trawią go mikroorganizmy żyjące w ich przewodach pokarmowych.