Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - żołądek człowieka – budowa i funkcja

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - żołądek człowieka – budowa i funkcja

żołądek człowieka – budowa i funkcja

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

W żołądku człowieka wyróżnia się następujące części: wpustową, dno żołądka, trzon żołądka i część odźwiernikową. Błona śluzowa wyściełająca żołądek jest silnie pofałdowana. Występują w niej gruczoły wytwarzające pepsynogen oraz komórki okładzinowe wytwarzające kwas solny. W części odźwiernikowej żołądka występują liczne gruczoły wytwarzające śluz. Mieszanie się masy pokarmowej w żołądku, w wyniku skurczów perystaltycznych, jest procesem stosunkowo powolnym. Na rysunku przedstawiono żołądek i dwunastnicę człowieka oraz gruczoły związane z tym odcinkiem jelita.

żołądek człowieka – budowa i funkcja

1. Uzupełnij tabelę – podaj nazwy narządów oznaczonych na rysunku literami X i Y oraz określ znaczenie tych narządów dla trawienia tłuszczów.

żołądek człowieka – budowa i funkcja

2. Podaj dwie funkcje, które pełni w żołądku kwas solny.

1.

2.

 

3. Oceń, które informacje dotyczące żołądka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

żołądek człowieka – budowa i funkcja

żołądek człowieka – budowa i funkcja

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

W żołądku człowieka wyróżnia się następujące części: wpustową, dno żołądka, trzon żołądka i część odźwiernikową. Błona śluzowa wyściełająca żołądek jest silnie pofałdowana. Występują w niej gruczoły wytwarzające pepsynogen oraz komórki okładzinowe wytwarzające kwas solny. W części odźwiernikowej żołądka występują liczne gruczoły wytwarzające śluz. Mieszanie się masy pokarmowej w żołądku, w wyniku skurczów perystaltycznych, jest procesem stosunkowo powolnym. Na rysunku przedstawiono żołądek i dwunastnicę człowieka oraz gruczoły związane z tym odcinkiem jelita.

żołądek człowieka – budowa i funkcja

1. Uzupełnij tabelę – podaj nazwy narządów oznaczonych na rysunku literami X i Y oraz określ znaczenie tych narządów dla trawienia tłuszczów.

żołądek człowieka – budowa i funkcja

2. Podaj dwie funkcje, które pełni w żołądku kwas solny.

1.

2.

 

3. Oceń, które informacje dotyczące żołądka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

żołądek człowieka – budowa i funkcja