Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Rola glikogenu zawartego w komórkach wątroby i komórkach mięśni szkieletowych.

Rola glikogenu zawartego w komórkach wątroby i komórkach mięśni szkieletowych.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Uwalniane w procesach trawiennych cząsteczki glukozy są wychwytywane przez komórki
wątroby i komórki mięśni szkieletowych. Część cząsteczek glukozy zostaje w nich
zmagazynowana w postaci glikogenu. W błonach komórkowych komórek wątroby
(hepatocytach) i komórek mięśniowych (miocytach) znajdują się transportery dla glukozy,
ale nie ma takich, które by transportowały glukozo-6-P.
Na schemacie przedstawiono fragmenty szlaku metabolicznego glukozy oraz glikogenu
w komórce wątroby i komórce mięśnia szkieletowego.

Rola glikogenu zawartego w komórkach wątroby i komórkach mięśni szkieletowych.

Na podstawie przedstawionych informacji określ, do czego wykorzystywane są cząsteczki glukozy uwolnione z glikogenu
1. zmagazynowanego w wątrobie: 

2. zmagazynowanego w komórkach mięśniowych: