Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Metabolizm glukozy w komórkach wątroby i mięśnia szkieletowego.

Metabolizm glukozy w komórkach wątroby i mięśnia szkieletowego.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Uwalniane w procesach trawiennych cząsteczki glukozy są wychwytywane przez komórki
wątroby i komórki mięśni szkieletowych. Część cząsteczek glukozy zostaje w nich
zmagazynowana w postaci glikogenu. W błonach komórkowych komórek wątroby
(hepatocytach) i komórek mięśniowych (miocytach) znajdują się transportery dla glukozy,
ale nie ma takich, które by transportowały glukozo-6-P.
Na schemacie przedstawiono fragmenty szlaku metabolicznego glukozy oraz glikogenu
w komórce wątroby i komórce mięśnia szkieletowego.

Metabolizm glukozy w komórkach wątroby i mięśnia szkieletowego.

Podaj nazwę
1. szlaku metabolicznego, na który w całości składają się przemiany oznaczone na schemacie literami A i B:

2. związku powstającego z pirogronianu w komórkach mięśni szkieletowych w procesie oddychania beztlenowego: