Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Czy oczy głowonogów i oczy ryb są narządami analogicznymi, czy homologicznymi?

Czy oczy głowonogów i oczy ryb są narządami analogicznymi, czy homologicznymi?

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

U głowonogów wykształciły się oczy, które mają podobną budowę i funkcjonują podobnie jak oczy ryb. Oczy głowonogów powstają jako uwypuklenie naskórka głowy, a oczy kręgowców – jako uwypuklenie śródmózgowia.

Na podstawie tekstu określ, czy oczy głowonogów i oczy ryb są narządami analogicznymi, czy – homologicznymi. Odpowiedź uzasadnij.