Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Organizmy heterotroficzne i rodzaje pokarmu którym się żywią.

Organizmy heterotroficzne i rodzaje pokarmu którym się żywią.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono przykłady organizmów heterotroficznych i rodzaje pokarmu, którymi się one żywią.

Uzupełnij tabelę – wpisz po jednej nazwie enzymu kluczowego dla trawienia danego pokarmu, wybraną spośród wymienionych.

maltaza celulaza chitynaza amylaza lakaza (ułatwia rozkład ligniny)

Organizmy heterotroficzne i rodzaje pokarmu którym się żywią.