Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Zawartość procentowa azotowych produktów przemiany materii u gadów.

Zawartość procentowa azotowych produktów przemiany materii u gadów.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na diagramie przedstawiono zawartość procentową poszczególnych azotowych produktów przemiany materii w moczu wydalanym przez gady, które w różnym stopniu są związane ze środowiskiem wodnym.

Zawartość procentowa azotowych produktów przemiany materii u gadów.

Rozpoznaj przedstawione na diagramie azotowe produkty przemiany materii, wydalane przez wymienione gady. Wpisz w wyznaczone miejsca nazwy tych  produktów tak, aby powstała prawidłowa legenda diagramu.

Zawartość procentowa azotowych produktów przemiany materii u gadów.

Podaj nazwę błony płodowej otaczającej jamę, do której odkładane są azotowe produkty przemiany materii w czasie życia zarodkowego gadów.

Wyjaśnij, dlaczego żółw błotny i żółw pustynny różnią się proporcjami wydalanych azotowych produktów przemiany materii. W odpowiedzi uwzględnij warunki środowiska życia każdego z tych gatunków.