Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Tkanki ludzkie – zdjęcie mikroskopowe.

Tkanki ludzkie – zdjęcie mikroskopowe.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na zdjęciu mikroskopowym zaznaczono strzałkami komórki pewnej ludzkiej tkanki. Mają one walcowaty kształt i tworzą charakterystyczną, pojedynczą warstwę

Tkanki ludzkie – zdjęcie mikroskopowe.

Wybierz spośród A–D i zaznacz rodzaj tkanki, którą tworzą opisane komórki.

A. tłuszczowa

B. nerwowa

C. łączna podporowa

D. nabłonkowa